Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor

 

Střední Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov

     Novoborská sklářská škola vznikla v roce 1870 v důsledku potřeby odborné přípravy žáků pro místní sklářské výrobce. Její kořeny však sahají až do roku 1763, kdy bylo v tehdejší Haidě otevřeno piaristické kolegium pro vzdělávání sklářských výrobců, obchodníků a exportérů. V příštím roce tedy oslaví novoborské sklářské školství krásných 250 let své existence . V běhu času zde působila řada vynikajících pedagogů, výtvarníků a technologů – z německých jmenujme alespoň Heinricha Strehblowa či Alexandra Pfohla, z poválečného období Stanislava Libenského či dodnes se školou spolupracujícího Vlastimila Pospíchala. Po celou dobu své existence její vývoj a proměny reagovaly na aktuální situaci ve sklářství. V současnosti je škola ojedinělým komplexem sklářského vzdělávání, kde se v rafinačních dílnách a školní huti společně učí řemeslníci, středoškoláci a také budoucí diplomovaní specialisté oboru VOŠ Tvorba uměleckého skla, jehož umělecké vedení je od roku 2010 svěřeno ak.mal. Milanu Handlovi. Vyšší odborná škola sklářská byla otevřena v roce 1996 jako kvalitativní rozšíření dosud zde poskytovaného středního sklářského vzdělání. Výuka praktická, teoretická, výtvarná i jazyková je orientována tak, aby absolvent byl vyhledávaným specialistou pro potřeby sklářských ateliérů, dílen a firem s individuální a řemeslně vysoce kvalitní produkcí. Atraktivita tohoto oboru je od letošního roku povýšena účastí školy v projektu reg.č.CZ.1.07/2.1.00/32.0047 „ Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů, zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů a praxí a rozšířením nabídky vzdělávání o kombinovanou formu“ ,financovaném z prostředků EU a státního rozpočtu. V současné době na škole studuje několik cizinců a s postupným zaváděním anglického jazyka do výuky se jejich počet bude nadále zvyšovat.
     1.září 2008 začala další etapa v rozvoji školy znovuotevřením novoborského Gymnázia. Jeho první absolventi odmaturovali v letošním roce, a přestože se museli poprat se státními maturitami, odmaturovali výtečně – se 100% úspěšností, z toho například jen v anglickém jazyce téměř polovina studentů volila vyšší úroveň maturitní zkoušky.
     Tím však rozšiřování oborové nabídky školy nekončí. Počínaje školním rokem 2011/2012 byly na škole otevřeny další dva studijní maturitní obory, a to Design interiéru, zaměřený na tvorbu a konstrukci nábytku s přesahem do sklářské tvorby a obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, který na našem okrese dosud chyběl. Na jejich hodnocení je zatím brzy, studenti jsou teprve ve 2. Ročníku, ale zájem o tyto obory svědčí o tom, že naše volba byla správná.

PaedDr. Ilona Jindrová

PŘEHLED OBORŮ:

     
 

 

V České republice má odborné sklářské školství bezmála stopadesátiletou tradici a zásadní význam pro sklářskou výrobu i výtvarnou kulturu. Celý systém středních uměleckoprůmyslových a odborných škol, do něhož patří nejen sklářské, ale také šperkařské, keramické, textilní a grafické školy, je unikátní a po vstupu České republiky do Evropské unie může být jedním z jejích příspěvků značného významu. Největší koncentrace těchto škol je v hlavním městě Praze a Libereckém kraji, kde jsou tři střední uměleckoprůmyslové školy, jedna střední odborná a jedna vyšší odborná škola sklářská. Hlavním úkolem všech sklářských škol je výchova kvalifikovaných sklářských dělníků a mistrů, technologů a techniků, průmyslových návrhářů, vedoucích pracovníků podniků a podnikatelů, ale někteří absolventi potom studují na vysokých školách technického a zejména uměleckého směru. Stávají se nejen sklářskými výtvarníky a pedagogy, ale také malíři, sochaři a restaurátory.
Ředitelkou Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově je od roku 2010 Ing. Marie Kronďáková (*1953), absolventka VŠST v Liberci a ČVUT v Praze. Jejím zástupcem je akademický malíř František Janák (*1951), absolvent SUPŠS v Kamenickém Šenově a VŠ Umprum v Praze, kde studoval ve speciálním ateliéru profesora Stanislava Libenského. Učí zde profesoři-výtvarníci Petr Menš (*1943), absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, od roku 1996 vedoucí oddělení tvarování, malování a leptání skla, Ladislav Průcha (*1979), absolvent sklářské školy v Novém Boru a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, od roku 2010 vedoucí oddělení designu světelných objektů, Petr Stacho (*1965) absolvent sklářské školy v Kamenickém Šenově a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, od roku 2007 vedoucí oddělení broušení a rytí skla.
Škola se hlásí k tradicím českého sklářství svou vlastní, již bezmála stopadesátiletou historií. Spolupracuje se sklárnou Bratří Jílků a sklářským ateliérem Petera Ratha v Kamenickém Senově, sklárnou Moser v Karlových Varech a dalšími firmami, podílí se na mezinárodních sympoziích rytého skla v Kamenickém Senově, obesílá domácí i zahraniční výstavy skla. Spolupracuje se sklářskou školou v Rheinbachu a dalšími školami, pro své žáky organizuje studijní pobyty, návštěvy škol, muzeí a galerií, je zapojena do evropského vzdělávacího programu studentů a mladých pracovníků Leonardo. V krátkodobých i dlouhodobých (ročních) jedno i dvouoborových kurzech umožňuje studium zahraničním zájemcům o sklo a po vyhodnocení výsledků jim vydává osvědčení o absolvování.

Antonín Langhamer
kunsthistorik, žijící v České Republice

Stávající zaměření:     Nová zaměření:

Malování skla   Grafický design
Broušení skla   Průmyslový design
Rytí skla   Informační služby
Design světelných objektů    
Restaurování osvětlovadel    
Sklo v architektuře